การจัดการความปวด

มีวิธีการมากมายที่จะช่วยจัดการและบรรเทาความปวดจากมะเร็ง รวมถึงการรักษาและการบำบัดทางการแพทย์

pain-management.jpg

ข้อมูลทั่วไป

ไม่ใช่ว่าผู้ป่วยมะเร็งทุกรายจะต้องประสบกับอาการเจ็บปวดจากมะเร็ง ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญขึ้นอยู่กับประเภทและระยะของมะเร็ง ระดับความทนต่อความเจ็บปวดของผู้ป่วยรวมถึงวิธีรักษาที่ใช้ หากมะเร็งอยู่ในระยะแพร่กระจายหรือกลับเป็นซ้ำ โอกาสที่จะมีอาการเจ็บปวดจากมะเร็งก็จะสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอาการเจ็บปวดจากมะเร็งส่วนใหญ่สามารถจัดการได้ และการจัดการความเจ็บปวดถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดจากมะเร็งคืออะไร

อาการเจ็บปวดจากมะเร็งส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการเติบโตแบบรุกล้ำของมะเร็ง หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความเจ็บปวดเกิดจากการที่มะเร็งเจริญเติบโตเข้าไปหรือทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียง ตัวอย่างเช่นขณะที่มะเร็งเจริญเติบโตนั้นมันจะไปกดทับเส้นประสาท กระดูกหรืออวัยวะที่อยู่ใกล้เคียง นอกจากนี้มะเร็งยังอาจปล่อยสารเคมีที่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดหรือร่างกายอาจทำปฏิกิริยากับสารเคมีเหล่านี้ในลักษณะที่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวด

เอสเพอรานซ์รักษาอาการเจ็บปวดจากมะเร็งอย่างไร

เอสเพอรานซ์เชื่อว่าการลดความทุกข์ร้อนที่เกิดจากมะเร็งจะสามารถช่วยลดอาการเจ็บปวดจากมะเร็งได้โดยตรง นอกจากนี้เรายังสามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลด้านการจัดการความเจ็บปวดด้วยวิธีการที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมซึ่งรวมถึงการใช้ยาแก้ปวดต่างๆ เช่น แอสไพริน อะเซตามิโนเฟน และไอบูโพรเฟน ยาแก้ปวดในกลุ่มโอปิออยด์ ยาต้านเศร้า ยากันชัก และสเตียรอยด์ นอกจากการจัดการความเจ็บปวดด้วยยาแล้วเรายังมีวิธีการบรรเทาอาการความเจ็บปวดจากมะเร็งด้วยการฝังเข็ม การทำกายภาพบำบัด และการทำสมาธิอีกด้วย