คีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy)

การบำบัดที่ช่วยกำจัดสารประกอบโลหะที่เป็นพิษเช่นโลหะหนัก ด้วยยาพิเศษที่เรียกว่าสารคีเลต

customized-chelation_300X300.jpg

การล้างพิษหลอดเลือดคืออะไร

การล้างพิษหลอดเลือดเป็นการใช้ยาชนิดพิเศษเพื่อกำจัดสารประกอบโลหะหนักที่เป็นพิษและกรดอินทรีย์ออกจากร่างกาย สารเหล่านี้เป็นสิ่งไม่พึงประสงค์เนื่องจากสารเหล่านี้สามารถจับตัวกันในร่างกายและรบกวนการทำงานของร่างกาย สารเหล่านี้อาจจะขัดขวางการทำงานของเอ็นไซม์และไปยึดติดกับดีเอ็นเอของเรา ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อและยีนและ ความผิดปกติทางการเผาผลาญอาหาร การอักเสบ และภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุล ยานี้จะถูกฉีดเข้าไปในกระแสเลือดเพื่อจับกับสารโลหะหนักและสร้างสารประกอบซึ่งจะถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะ

การล้างพิษหลอดเลือดที่เอสเพอรานซ์

เอสเพอรานซ์ให้บริการล้างพิษหลอดเลือดแบบตรงเป้าโดยมีจุดประสงค์เพื่อกำจัดสารประกอบโลหะหนักที่เป็นพิษชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะหรือกรดอินทรีย์หลายชนิดออกจากร่างกาย ประเภทของการล้างพิษหลอดเลือดที่จะใช้ขึ้นอยู่กับภาวะเป็นพิษของและผลของการทดสอบการทนต่อสภาวะพิษของแต่ละบุคคล

 

สิ่งสำคัญที่จะต้องทราบคือการล้างพิษหลอดเลือดเป็นกระบวนการกำจัดสารพิษทางคลินิกที่รุกล้ำร่างกายซึ่งอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงบางอย่างเช่นการขาดแร่ธาตุกลุ่มที่ร่างกายต้องการเป็นจำนวนน้อยหรือปฏิกิริยาแพ้ ดังนั้นการล้างพิษด้วยวิธีนี้จึงจำเป็นต้องทำในสถานพยาบาลที่เหมาะสมและมีผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างเช่นที่เอสเพอรานซ์เพื่อให้มั่นใจว่ามีขั้นตอนการให้ยาอย่างรอบคอบและมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง