ข้อมูลทั่วไป

สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตด้วยการล้างพิษ

ฟื้นฟูสุขภาพและปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นด้วยการล้างพิษ (detoxification) ถึงแม้ว่าการล้างพิษจะใช้ในการป้องกันมะเร็งและการรักษาเพื่อให้อาการของโรคหมดไป (remission therapy) เป็นหลัก แต่การล้างพิษก็อาจนำมาใช้หลังการทำเคมีบำบัดเพื่อกำจัดสารพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกายได้อีกด้วย การล้างพิษมีผลในการป้องกันโรคเรื้อรังที่เกิดจากการเสื่อมสภาพอันได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมของระบบประสาท โรคทางเมตาบอลิกและโรครูมาติกส์

 

ถึงแม้ว่าการล้างพิษจะใช้ในการป้องกันมะเร็งและเป็นการรักษาเพื่อให้อาการของโรคหมดไปเป็นหลัก แต่การล้างพิษก็อาจนำมาใช้หลังการทำเคมีบำบัดเพื่อกำจัดสารพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกายได้เช่นกัน การล้างพิษมีผลในการป้องกันโรคเรื้อรังที่เกิดจากการเสื่อมสภาพอันได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมของระบบประสาท โรคทางเมตาบอลิสม์และโรครูมาติกส์ 

การล้้างพิษหลอดเลือด

เป็นการรักษาที่ช่วยกำจัดสารโลหะหนักที่เป็นพิษและกรดอินทรีย์ตกค้างด้วยการใช้สารที่จะไปจับสารที่ตกค้างต่างๆและขจัดออกไปจากร่างกาย

ฟาร์-อินฟราเรด ซาวน่า

ซาวน่าที่ใช้คลื่นความถี่แสงอินฟราเรดไกลเพื่อสร้างความร้อน และนำพาสารพิษออกจากร่างกาย

 

ข่าวสาร และ บทความ ที่เกี่ยวข้อง

 

บทความ

โภชนาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง : อาหารแบบคีโตจีนิก

บทความ

การบำบัดด้วยโฟโต้ไดนามิก

บทความ

เคมีบำบัดโดยใช้ยาปริมาณต่ำและแบบเมโทรโนมิก