ฟาร์ อินฟราเรด ซาวน่า (Far-infrared sauna)

ซาวน่าที่ใช้คลื่นความถี่แสงอินฟราเรดพิเศษเพื่อสร้างความร้อน และนำพาสารพิษออกจากร่างกาย

far-infrared-sauna_600X400-(1).jpg

ฟาร์-อินฟราเรดซาวน่าคืออะไร

ฟาร์-อินฟราเรดซาวน่าคือซาวน่าชนิดหนึ่งที่ใช้ความถี่ชนิดพิเศษของแสงอินฟราเรดเพื่อสร้างความร้อน คำว่า ฟาร์ (far) หมายถึงส่วนพิเศษของสเปกตรัมอินฟราเรด ซึ่งเป็นช่วงแสงที่มีความยาวคลื่น 15µm – 1mm ในขณะที่ซาวน่าแบบดั้งเดิมจะใช้ความร้อนเพื่อทำให้อากาศร้อนขึ้น แต่ฟาร์-อินฟราเรดซาวน่าจะให้ความร้อนแก่ร่างกายโดยตรง ประโยชน์ของซาวน่าแบบนี้คือช่วยกระตุ้นร่างกายในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการออกกำลังกายด้วยการทำให้เหงื่อออกมากและเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ในขณะที่เหงื่ออกสารพิษจะถูกขับออกทางผิวหนังซึ่งเป็นการช่วยการขับพิษตามวิธีธรรมชาติ

 

นอกจากนั้นฟาร์-อินฟราเรดซาวน่ายังให้ผลลัพธ์ที่เท่ากันในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเข้าซาวน่าปกติ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ฟาร์-อินฟราเรดซาวน่าเป็นที่ยอมรับมากกว่าสำหรับผู้ที่ไม่สามารถทนต่อความร้อนของซาวน่าแบบดั้งเดิมได้ ฟาร์-อินฟราเรดซาวน่าถือเป็นการบำบัดที่ไม่รุกล้ำร่างกายที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีอีกทั้งยังไม่มีผลข้างเคียงอีกด้วย