โปรไฟล์ภูมิคุ้มกัน

ข้อมูลเฉพาะตัวด้านภูมิคุ้มกันของคนไข้จะช่วยประมาณการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันบำบัด และช่วยให้ติดตามผลการรักษาได้ดีขึ้น

immune-profile_600X400-(2).jpg

อิมมูนโปรไฟล์คืออะไร

ระบบภูมิคุ้มกันจะปกป้องเราจากแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นอันตราย และสามารถตรวจจับและฆ่าเซลล์มะเร็งได้ด้วย ดังนั้นการวิเคราะห์และการช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีเป็นหัวใจหลักของการดูแลตลอดช่วงการป้องกัน การรักษาและการประคับประคองในช่วงที่โรคหายไป

สิ่งที่เป็นจุดแข็งของเอสเพอรานซ์คือการที่เราใช้วิธีการแบบผสมผสานในช่วงประเมินผล การอ่านผลและการสื่อสารของระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย คำแนะนำเรื่องวิธีการติดตามผลการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามะเร็งช่วยให้เราสามารถประเมินผลการรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆและเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาหากจำเป็น อิมมูนโปรไฟล์ประกอบไปด้วย

  • เซลล์ภูมิคุ้มกันประเภท Suppressive Cells
  • คุณภาพและจำนวนของเซลล์เพชรฆาต (NK Cells)
  • สารบ่งชี้การอักเสบและสารส่งสัญญาณ
  • ความผิดปกติของเอ็นไซม์