สารบ่งชี้มะเร็ง

การวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งอาจบอกให้รู้ว่าเกิดมะเร็งขึ้นแล้ว และจะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งติดตามผลของการรักษา

tumor-markers_300X250.jpg

สารบ่งชี้มะเร็งคืออะไร

ผลการตรวจสอบจากสารบ่งชี้มะเร็งเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอแต่ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่ใช้ประกอบการตรวจด้วยวิธีอื่นๆสำหรับมะเร็งหลายๆชนิด สารบ่งชี้มะเร็งอาจจะเกิดจากเซลล์ปกติได้ ไม่ใช่เพียงแค่เกิดจากเซลล์มะเร็งเท่านั้น สารบ่งชี้เหล่านี้จะผลิตขึ้นในระดับที่สูงกว่าหลายเท่าในสภาวะที่เป็นมะเร็ง สารบ่งชี้มะเร็งเหล่านี้สามารถพบได้ในเลือดของผู้ป่วยมะเร็ง

สารบ่งชี้มะเร็งนำมาใช้ในการป้องกันมะเร็งได้อย่างไร

ถึงแม้ว่าระดับของสารบ่งชี้มะเร็งที่สูงขึ้นอาจบ่งบอกถึงการมีอยู่ของมะเร็ง แต่ข้อมูลนี้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะใช้สรุปผลวินิจฉัยมะเร็งได้ ดังนั้นการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งจะต้องใช้ร่วมกับการตรวจอื่นๆ เสมอ รวมถึงการถ่ายภาพ (การทำ MRI และเม็มโมแรม) การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ การนำวิธีการตรวจชนิดต่างๆ มาใช้ร่วมกันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดผลลบลวงหรือผลบวกลวงได้

 

ทั้งนี้ อาจมีการตรวจวัดระดับของสารบ่งชี้มะเร็งก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาเพื่อช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งสามารถตรวจติดตามความคืบหน้าและประสิทธิภาพในการรักษาสำหรับผู้ป่วย

 

การวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งจะแนะนำให้ใช้เฉพาะในกรณีที่บุคคลคนนั้นมีปัจจัยเสี่ยงที่ทราบอยู่แล้ว เนื่องจากว่าสารบ่งชี้มะเร็งจำนวนมากอาจเป็นผลลบลวงโดยธรรมชาติและเป็นผลบวกลวงหากบุคคลนั้นมีพฤติกรรมหรือสภาวะที่ไม่ใช่มะเร็งหลายอย่าง เช่น การสูบบุหรี่ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม ตับแข็ง และการติดเชื้ออื่นๆ หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของสารบ่งชี้มะเร็งก็คือใช้สำหรับตรวจติดตามผลของการรักษามะเร็ง