เข้าใจคู่ต่อสู้ของคุณ

เข้าใจคู่ต่อสู้ของคุณ

เข้าใจคู่ต่อสู้ของคุณ

เข้าใจมะเร็ง

ความมุ่งมั่นในการรักษามะเร็งเชิงบูรณาการอย่างเชี่ยวชาญ

 

ในขณะที่เราสุขภาพดี ร่างกายจะสามารถรักษาสมดุลของการสร้างเซลล์ใหม่และเซลล์ที่ตายแล้ว กล่าวโดยทั่วไปคือร่างกายของมนุษย์จะมีจำนวนเซลล์ที่จำเป็นในแต่ละประเภทเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต เซลล์เหล่านี้เติบโตและสร้างเซลล์ใหม่เมื่อร่างกายต้องการ ด้วยการส่งสัญญาณเพื่อควบคุมปริมาณและความถี่ในการแบ่งตัวของเซลล์ นอกจากนั้นยังมีสัญญาณที่เร่งให้เซลล์ตาย เพื่อกำจัดเซลล์ที่เสียหาย ติดเชื้อหรือเซลล์เก่า

การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

เข้าใจความเสี่ยงของคุณ

เมื่อเข้าใจมะเร็ง ความเสี่ยง จุดกำเนิด การตอบสนองต่อการรักษาหลายรูปแบบแล้ว เราสามารถช่วยกันเอาชนะมะเร็งและป้องกันไม่ให้มะเร็งกลับมาร่วมกันได้

เมื่อเกิดมะเร็งขึ้นในร่างกาย ความสมดุลนี้จะถูกรบกวน เซลล์ที่ผิดปกติจะแบ่งตัวรวดเร็วอย่างควบคุมไม่ได้และไม่ตอบรับสัญญาณที่ทำให้เซลล์ตาย ทำให้เซลล์ที่แบ่งตัวอย่างไร้การควบคุมนี้กระจายไปยังเนื้อเยื่อรอบข้าง และทำลายเนื้อเยื่อเหล่านี้โดยไม่มีอะไรหยุดยั้งมันได้ มีมะเร็งมากกว่า 200 ชนิดและทุกชนิดเริ่มจากเซลล์ผิดปกติเหล่านี้ บางครั้งเซลล์มะเร็งอาจแตกตัวออกจากตำแหน่งที่มันเกิด และเดินทางไปยังบริเวณอื่นของร่างกายและเติบโตต่อไปจนกลายเป็นเนื้องอกก้อนใหม่ นี่คือวิธีที่มะเร็งขยายตัวและเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการแพร่กระจายของมะเร็ง

 

เอสเพอรานซ์เชื่อในการป้องกันมะเร็งแบบเชิงรุก เราพบว่าบ่อยครั้งที่เซลล์มะเร็งใช้เวลาก่อตัวหลายปีหรือหลายสิบปีก่อนเกิดอาการ ส่วนใหญ่หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ถูกตรวจพบ มะเร็งจะยิ่งมีโอกาสที่จะเติบโตและลุกลามได้ ดังนั้นเราจึงสนับสนุนการตรวจคัดกรองมะเร็งเพื่อป้องกันไม่ให้มะเร็งเกิดขึ้นได้ การตรวจหาเซลล์ผิดปกติก่อนกลายเป็นมะเร็งและการวินิจฉัยแบบครบวงจร เนื่องจากการตรวจพบเซลล์ผิดปกติก่อนกลายเป็นมะเร็งเป็นสิ่งที่สำคัญในการป้องกันมะเร็ง ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคมะเร็งของเราจึงมีความถนัดในการประเมินความเสี่ยงและการลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง

การรักษามะเร็งโดยวิธีมาตรฐานทั่วไปเช่นการทำเคมีบำบัดอาจก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกายและลดทอนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เราจึงออกแบบวิธีการรักษาแบบเจาะจงเฉพาะบุคคลเพื่อลดผลข้างเคียงร้ายแรงเหล่านี้ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

 

การรักษามะเร็งโดยวิธีมาตรฐานเช่นการทำเคมีบำบัดอาจก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกายและลดทอนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ ด้วยการเลือกวิธีรักษาเฉพาะบุคคลอย่างพิถีพิถัน ทีมแพทย์มุ่งมั่นที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงและนี่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมีนัยสำคัญทีเดียว มากไปกว่านี้การดูแลรักษามะเร็งที่เอสเพอรานซ์เป็นมากกว่าการรักษาและการใช้ยา ด้วยแนวการรักษาแบบผสมผสานทำให้เราเป็นคลีนิกมะเร็งที่สามารถให้บริการการดูแลแบบประคับประคอง โปรแกรมการศึกษา คำแนะนำเรื่องแนวทางการใช้ชีวิตแบบรักษาสุขภาพ คำปรึกษาด้านโภชนาการ กายภาพบำบัด และคำปรึกษาด้านจิตวิทยา-สังคมแก่ผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยได้อีกด้วย

เกี่ยวกับเอสเพอรานซ์

เอสเพอรานซ์มุ่งมั่นที่จะใช้นวัตกรรมการป้องกันและการต่อสู้มะเร็งเพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมให้กับผู้ป่วย เอสเพอรานซ์เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์อินเตอร์เนชั่นแนล วิธีการของเอสเพอรานซ์คือการรักษามะเร็งแบบเฉพาะบุคคลด้วยวิธีแบบผสมผสาน

วิธีการของเอสเพอรานซ์

เอสเพอรานซ์เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมมะเร็ง ทีมของเราเป็นทีมที่ใช้วิธีแบบผสมผสานทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญการรักษามะเร็ง โดยจะใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการรักษา ที่เอสเพอรานซ์เราจะนำงานวิจัยล่าสุดมาใช้โดยยึดแนวการรักษาแบบมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบการรักษาแบบผสมผสานด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อดูแลรักษามะเร็งได้ครบทุกด้าน