การตรวจชิ้นเนื้อของเหลว

การเฝ้าสังเกตระยะมะเร็ง ความเสี่ยงและผลการรักษาด้วยวิธีที่ไม่เจ็บปวดหรือทำให้เกิดบาดแผล

liquid-biopsy_300X300.jpg

การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมผิดปกติที่บ่งชี้มะเร็งทำอย่างไร

การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมผิดปกติที่บ่งชี้มะเร็งคือวิธีการที่ไม่รุกล้ำร่างกายในการตรวจติดตามสถานะของมะเร็ง ประเมินความเสี่ยงหรือตรวจสอบประสิทธิภาพของการรักษาของแต่ละบุคคล เป็นการตรวจตัวอย่างเลือดซึ่งจะถูกส่งไปที่ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็งหรือดีเอ็นเอของมะเร็งที่อยู่ในกระแสเลือด การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมผิดปกติที่บ่งชี้มะเร็งไม่สามารถใช้ทดแทนวิธีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจในกรณีที่ต้องทำการวินิจฉัยมะเร็ง แต่วิธีนี้เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเป็นทางเลือกแบบไม่รุกล้ำในการประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหรือประสิทธิภาพของการรักษาในแต่ละบุคคล

 

การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมผิดปกติที่บ่งชี้มะเร็งช่วยให้สามารถประเมินจำนวนของเซลล์มะเร็งในร่างกายซึ่งทำให้เราสามารถติดตามความเสี่ยงต่อการกำเริบหรือการแพร่กระจาย ตลอดจนประสิทธิภาพของยาต้านมะเร็ง นอกจากนี้การวิเคราะห์ทางอณูวิทยาและทางพันธุกรรมจะให้ข้อมูลซึ่งจะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งสามารถออกแบบการรักษามะเร็งที่เฉพาะเจาะจงและตรงเป้าที่สุดสำหรับผู้ป่วย

 

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการป่วยการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมผิดปกติที่บ่งชี้มะเร็งจะใช้เพื่อระบุและตรวจหาความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของบุคคลคนนั้น นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งประเมินวิธีที่ดีที่สุดในการรักษามะเร็งสำหรับบุคคลนั้นๆหากมีการพบมะเร็งในอนาคต

การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมผิดปกติที่บ่งชี้มะเร็งที่เอสเพอรานซ์

ที่เอสเพอรานซ์เราให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมผิดปกติที่บ่งชี้มะเร็งและการหาลำดับเบสโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ยุคใหม่ (next-generation sequence) เพื่อหาเซลล์มะเร็งที่อยู่ในกระแสเลือดและดีเอ็นเอบางชนิดของมะเร็ง ถึงแม้ว่าการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมผิดปกติที่บ่งชี้มะเร็งจะไม่สามารถใช้ได้กับมะเร็งสมองและมะเร็งส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อประสาท แต่ก็เป็นวิธีการที่ได้รับการยืนยันว่าเชื่อถือได้และแนะนำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมะเร็งชนิดเป็นก้อนอย่างเช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้