การรักษาด้วยการยับยั้งการสร้างพลังงานของเซลล์มะเร็ง 

เป็นการรักษาที่ช่วยทำให้ความสามารถในการดื้อยาและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งอ่อนแอลงโดยการยับยั้งการสร้างพลังงานของเซลล์มะเร็ง

metabolic-therapy.jpg

การรักษาด้วยการยับยั้งการสร้างพลังงานของเซลล์มะเร็งเป็นอย่างไร

เซลล์มะเร็งต้องการนำ้ตาลเพื่อขยายตัว การรักษาด้วยการยับยั้งการสร้างพลังงานของเซลล์มะเร็งจะต้องใช้ยากลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ายายับยั้งกระบวนการเมตาบอลิซึม ยายับยั้งกระบวนการเมตาบอลิซึมจะยับยั้งการสร้างพลังงานในเซลล์มะเร็งซึ่งจะทำให้เซลล์มะเร็งมีความไวต่อวิธีการรักษาแบบอื่นๆมากขึ้น เนื่องจากมะเร็งมีกระบวนการเมตาบอลิซึมที่จำเพาะและพิเศษ คือการพึ่งพาน้ำตาลสูง เราสามารถใช้ปัจจัยเหล่านี้เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งด้วยการใช้ยายับยั้งกระบวนการเมตาบอลิซึมและอาหารแบบพิเศษ

ประเภทของการบำบัดด้วยการยับยั้งการสร้างพลังงานของเซลล์มะเร็งที่เอสเพอรานซ์

 

โซเดียมไดคลอโรอะซิเตต (Sodium Dichloracetate; DCA)

โซเดียมไดคลอโรอะซิเตตเป็นสารที่ใช้ลดระดับพลังงานของเซลล์มะเร็งทำให้มีความไวต่อการรักษามะเร็งด้วยวิธีอื่นๆมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถบุกรุกเซลล์มะเร็งและช่วยให้เซลล์มะเร็งตายตามแผนที่วางไว้ด้วย

sodium-dichloracetate.png

การรับประทานอาหารแบบคีโตจีนิก

ที่เอสเพอรานซ์เราใช้เทคนิคการรับประทานอาหารแบบคีโตจีนิกแบบใหม่ที่ปรับปรุงจากแบบมาตรฐานพร้อมการติดตามผลเพื่อให้มั่นในเรื่องความปลอดภัยและลดการสูญเสียกล้ามเนื้อให้น้อยที่สุด รูปแบบการรับประทานอาหารประเภทนี้จะทำให้ระดับพลังงานของเซลล์มะเร็งลดลงและสามารถฆ่ามะเร็งได้ด้วยเพราะคีโตนที่จะถูกสร้างขึ้นมาจากการรับประทานอาหารแนวนี้จะเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีภาวะร่างกายอ่อนล้าจากการรักษาอีกด้วย

ketogenic-diet.jpg

การบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง (HBO)

การเจริญเติบโตของมะเร็งและคุณสมบัติหลายอย่างของมะเร็งเป็นผลมาจากการขาดออกซิเจนในร่างกาย ดังนั้นการบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูงจะสามารถยับยั้งคุณสมบัติหลายอย่างของมะเร็งได้ ประการที่สอง HBO สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้โดยตรง และยังช่วยเสริมประสิทธิภาพให้การรักษามะเร็งชนิดอื่นๆได้ เช่น เคมีบำบัด รังสีรักษา เลเซอร์ การให้ความร้อนเฉพาะที่ และภูมิคุ้มกันบำบัด อีกทั้งยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วยการลดอาการเหนื่อยล้าที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง

hyperbaric-oxygen.jpg

โซเดียมเซเลนไนต์

การให้โซเดียมเซเลนไนต์ปริมาณสูงจะช่วยลดระดับของความดื้อต่อการรักษาของเซลล์มะเร็งและยังช่วยเพิ่มความไวของเซลล์มะเร็งต่อการรักษาด้วยวิธีทำลายเซลล์และรังสีรักษาอีกด้วย

sodium-selenite_300X250.jpg

การบำบัดด้วยยาที่มีฤทธิ์เป็นด่าง

เนื่องจากมะเร็งจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรด ดังนั้นทำให้สภาวะแวดล้อมจุลภาคของมะเร็งมีฤทธิ์เป็นด่างด้วยวิธีต่างๆแบบผสมผสานจะสามารถลดความสามารถของมะเร็งในการขยายตัวและการแพร่กระจายของมะเร็งได้

alkalining-therapy.jpg