การสนับสนุนด้านจิตวิทยา

การดูแลตามหลักจิตวิทยาซึ่งมีตั้งแต่การจัดการความเครียดไปจนถึงกลุ่มช่วยเหลือ (support group) ต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายและมีกำลังใจระหว่างการรักษา

Psychological-Support_300X300.jpg

ข้อมูลทั่วไป

การได้รับทราบผลการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต ที่เอสเพอรานซ์เรามีบริการช่วยเหลือและให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่บริการให้คำปรึกษาไปจนถึงการบําบัดทางความคิดและพฤติกรรมและบริการอิ่นๆที่จำเป็นอีกด้วย ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มของของเราสามารถช่วยให้ผู้ป่วยรับมือกับความทุกข์ทางจิตใจได้ การให้การดูแลด้านอารมณ์และด้านสังคมสามารถช่วยลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะกลายเป็นโรคซึมเศร้า ตลอดจนการเกิดอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคและการรักษาได้ เราพร้อมตอบคำถามและข้อกังวลต่างๆของคุณทุกเมื่อ

ศูนย์สุขภาพทางพฤติกรรม

สำหรับเราแล้วเราดูแลผู้ป่วยแต่ละรายมากกว่าเพียงการวินิจฉัยโรคและการดูแลที่เกี่ยวกับมะเร็งเท่านั้น เราต้องการอยู่เคียงข้างผู้ป่วยตลอดกระบวนการรักษา เราใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการสื่อสาร ทำความเข้าใจและให้การดูแลผู้ป่วยของเรา การวางแผนดูแลรักษามะเร็งและการดูแลด้านจิตใจจะต้องดำเนินไปด้วยกัน เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปมีชีวิตที่เป็นปกติอีกครั้ง เพื่อช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของผู้ป่วยศูนย์สุขภาพทางพฤติกรรมของเราพร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเสมอ

 

เราเข้าใจดีว่าผู้ป่วยและผู้ดูแลอาจประสบกับอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวล ความซึมเศร้า ความเศร้าโศกเสียใจ และความเหนื่อยล้า ที่ศูนย์สุขภาพทางพฤติกรรมเราให้บริการสนับสนุนที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยรับมือกับอารมณ์ความรู้สึกหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งรวมถึงการรักษาต่างๆ การสนทนาจะมุ่งเน้นไปที่วิธีการทำให้ผู้ป่วยสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ได้มากที่สุด จากจุดนั้นเราจะแนะนำบริการสนับสนุนที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายมากที่สุด ซึ่งประกอบด้วยการจัดการอาการซึมเศร้าหรือวิตกกังวลด้วยยา การจัดการความเครียด การให้คำปรึกษา การบําบัดทางความคิดและพฤติกรรม การช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวและโปรแกรมการออกกำลังกาย

กลุ่มสนับสนุนสำหรับมะเร็ง

กลุ่มสนับสนุนจะเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลได้พูดคุยถึงความรู้สึก ข้อกังวล และทัศนคติในบรรยากาศที่เป็นมิตรและอบอุ่น ที่เอสเพอรานซ์นักสังคมสงเคราะห์ผู้มีความเชี่ยวชาญจะช่วยดำเนินการสนทนาของกลุ่มเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวสามารถรับมือกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากการที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง

 

นอกจากนี้กลุ่มสนับสนุนสำหรับมะเร็งยังมีกิจกรรมการพบปะกันและกิจกรรมการให้ความรู้รวมไปถึงการแนะนำแหล่งความรู้ออนไลน์ที่เชื่อถือได้ให้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลอีกด้วย เอสเพอรานซ์ต้องการสร้างสภาวะของการดูแลเอาใจใส่ที่ผู้ป่วย ผู้รอดชีวิต ผู้ดูแล ครอบครัว และเพื่อนๆสามารถสร้างความสัมพันธ์กันและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้